צַטֶטֶת

ארכיון לחודש נובמבר, 1923

לא אספסוף, סתם מפגרים

, 04 לנובמבר 1923