צַטֶטֶת

ארכיון לחודש אוגוסט, 1967

הסכנה בשלום, לוונטינים יסעו לביירות לנופש

, 07 לאוגוסט 1967