צַטֶטֶת

ארכיון לחודש ינואר, 1973

בזכות ההפרדה העממית

, 01 לינואר 1973