צַטֶטֶת

ארכיון לחודש מאי, 2004

כולם, ללא יוצא מן הכלל, החוצה!

, 28 למאי 2004