צַטֶטֶת

ארכיון לחודש יולי, 2004

מלא ערבים בלונדון, משהו פחד

, 18 ליולי 2004