צַטֶטֶת

ארכיון לחודש אוגוסט, 2004

שימותו האסירים

, 13 לאוגוסט 2004