צַטֶטֶת

ארכיון לחודש נובמבר, 2004

הצבא אכן נמנע מלבצע סיכולים כאשר יש חשש

, 29 לנובמבר 2004