צַטֶטֶת

ארכיון לחודש אפריל, 2005

זכויות ליהודים, זכויות לערבים

, 26 לאפריל 2005

בלי תרבושים ומואזינים

, 26 לאפריל 2005

אין להם נקיפות מצפון, חרטה, או תחושת ספק

, 24 לאפריל 2005

דוחים את דעתו של האדם כפרט

, 24 לאפריל 2005

הכנסת אורחים נובעת מהפחד שהאורח יתחיל עם הבנות

, 24 לאפריל 2005

לא הצלחנו להבאיש את ריחו של אבו-מאזן

, 22 לאפריל 2005

לא שלחתי את הילד לצבא כדי לטפל ביהודים

, 22 לאפריל 2005

לפלסטינים נטיה מובנית לטמטום

, 19 לאפריל 2005

שהמוסלמים יצעקו, פרימיטיבים

, 17 לאפריל 2005

הפליטים סובלים מרומנטיקה כפרית

, 17 לאפריל 2005

פלחים אלימים עם אינסטינקט קמאי

, 17 לאפריל 2005

ליברמן מציע שלום, והפלסטינים מסרבים

, 12 לאפריל 2005

הגיון בטחוני

, 04 לאפריל 2005