צַטֶטֶת

ארכיון לחודש נובמבר, 2005

גוף זר מצפון אפריקה

, 28 לנובמבר 2005

נפח המיעוטים הרוטנים

, 25 לנובמבר 2005

משתרעים על שטחים גדולים מדי

, 20 לנובמבר 2005

ערבים כן וליכוד לא? שנאת יהודים!

, 20 לנובמבר 2005

יש דברים שלא עושים

, 18 לנובמבר 2005

לח"כ ערבי אסור לעסוק בפוליטיקה

, 18 לנובמבר 2005

אחידות עדתית ותרבותית

, 18 לנובמבר 2005

רוצח פלסטיני = נאצי

, 18 לנובמבר 2005

הגיח לשלטון מבקבוק של ערק

, 18 לנובמבר 2005

זה לא כל כך גזענות

, 18 לנובמבר 2005

אינו יצור אנושי

, 16 לנובמבר 2005

למרות ההבדלים הבולטים

, 16 לנובמבר 2005

מאות יעברו דרך

, 16 לנובמבר 2005