צַטֶטֶת

ארכיון לחודש מרץ, 2006

מקור המגפה

, 24 למרץ 2006

עכשיו שיהיו מרוצים במגזר (הלא יהודי == ערבים אתיופים ונכים)

, 12 למרץ 2006

עכשיו שיהיו מרוצים במגזר (הלא יהודי == ערבים, אתיופים ונכים)

, 12 למרץ 2006

הרגתי הרבה ערבים, צריך לתת להם תקווה

, 12 למרץ 2006

אפליה תואמת את הערכים שלי

, 12 למרץ 2006