: בני אדם, לא ערבים >> צַטֶטֶת

בני אדם, לא ערבים

, 1 בפברואר 2006

אי אפשר לכתוב תגובות כרגע.