: סרט נאצי, מנטליות מעוותת, חינוך לאנטישמיות, זילות חיי אדם >> צַטֶטֶת

סרט נאצי, מנטליות מעוותת, חינוך לאנטישמיות, זילות חיי אדם

, 7 בפברואר 2006

אי אפשר לכתוב תגובות כרגע.