: מזלם שהם אצלנו, ולא באירופה האיסלמופובית >> צַטֶטֶת

מזלם שהם אצלנו, ולא באירופה האיסלמופובית

, 17 בפברואר 2006

אי אפשר לכתוב תגובות כרגע.