: דרוש מכשול בגבול מצרים, וגם משטרה שתטפל בבדואים >> צַטֶטֶת

דרוש מכשול בגבול מצרים, וגם משטרה שתטפל בבדואים

, 25 במאי 2005

אי אפשר לכתוב תגובות כרגע.