: צדקת הדרך, להרוס בית >> צַטֶטֶת

צדקת הדרך, להרוס בית

, 2 ביוני 2005

אי אפשר לכתוב תגובות כרגע.