current headlines archive

הדרך השלישית:
לא לתכתיבים ולא למלחמה

"ממשלת ישראל מנסה להצר את מרחב [ההתנגדות], בהציגה בחירה בין קבלת התכתיבים הישראלים ובין מלחמה כוללת. לכן לא ניתן להמשיך בדרך השלישית - דרך ההתנגדות - מבלי להרחיב תחום זה מחדש, כדי שהאנשים יוכלו להאבק ולהתנגד, ולא ניתן להרחיב תחום זה ללא עמדה ערבית מדינית מאוחדת, וללא פעולה במישור הבינלאומי. זה הזמן לכך".

דבריו של ח"כ עזמי בשארה בדמשק סולפו בישראל באופן מגמתי והוצגו כקריאה למלחמה כוללת. האמת היא שבשארה קרא בנאומו ליצירת דרך-ביניים שתמנע מלחמה כוללת, אך לא במחיר של כניעה גמורה לתכתיבי ישראל.

אנו מגנים את ההסתה הפרועה המתירה את דמו של ח"כ בשארה ומהווה שיא בהתקפה הנמשכת נגד מנהיגי הציבור הערבי בישראל. אנו מתריעים מפעי המגמה האנטי-דמוקרטית, החותרת בעקביות תחת חסינותם של חברי-הכנסת הערבים.

אנו תומכים בזכותו של העם הפלסטיני להאבק נגד הכיבוש, ולמען מימוש זכותו למדינה ריבונית.

אנו קוראים למאבק ערבי-יהודי משותף למניעת המלחמה שאליה גוררת אותנו ממשלת שרון-פרס, ולפעולה בזירה המדינית כנגד מדיניות הדיכוי של העם הפלסטיני ולמען יוזמן שלום ממשית.

 עדו אמין, ת"א
 
archive current headlines
כותרות - דו"ח שירבה - מנוי - פתקי הצבעה - בעלי אתרים - חיפוש - ארכיון - אודות - עמוד הבית