צַטֶטֶת

 

מקור המגפה

, 24 במרץ, 2006

עכשיו שיהיו מרוצים במגזר (הלא יהודי == ערבים אתיופים ונכים)

, 12 במרץ, 2006

עכשיו שיהיו מרוצים במגזר (הלא יהודי == ערבים, אתיופים ונכים)

, 12 במרץ, 2006

הרגתי הרבה ערבים, צריך לתת להם תקווה

, 12 במרץ, 2006

אפליה תואמת את הערכים שלי

, 12 במרץ, 2006

שלא יגידו אפרטהייד

, 24 בפברואר, 2006

חולים

, 22 בפברואר, 2006

חובה להתחמק מטיפול רפואי במחבל

, 21 בפברואר, 2006

משק חופשי

, 20 בפברואר, 2006

מזלם שהם אצלנו, ולא באירופה האיסלמופובית

, 17 בפברואר, 2006

תרבות המזרח הברברית אשמה

, 10 בפברואר, 2006

סרט נאצי, מנטליות מעוותת, חינוך לאנטישמיות, זילות חיי אדם

, 7 בפברואר, 2006

בני אדם, לא ערבים

, 1 בפברואר, 2006